Summary:

香港2021年1月8日 /美通社/ -- 新力控股(集團)有限公司(「新力控股」或「公司」,連同其附屬公司統稱「集團」,股份代號:2103.HK)於著名財經雜誌之一《財資》(The Asset) 舉辦的「2020年財資環境、社會和管治企業大獎」中榮獲「鈦金獎」及「社會責任-經濟適用房」,表揚其在企業管治、社會責任、環境責任、財務表現及投資者關係等方面的卓越表現。

本獎項的評估參考因素之一是參評公司提交的線上問卷及其他說明,具體參考因素包括財務業績、公司管理和治理、社會和環境責任以及投資者關係。此外,《財資》研究團隊亦走訪參評公司,並對投資者、分析師等群體進行採訪,邀請他們對以上評估標準進行打分,保障獎項評選的客觀性。所收集的資料經《財資》編輯委員會檢測並嚴加分析,以確保本獎項評選結果公允。

新力控股董事長兼執行董事張園林先生表示:「我們很高興於「2020年財資環境、社會和管治企業大獎」中榮獲「鈦金獎」及「社會責任-經濟適用房」。集團於環境、社會及管治標準上獲得《財資》對我們表現的認同,彰顯我們在建立可持續發展業務的努力和成就,並對集團為達致可持續發展而遵守最佳守則的努力予以肯定。」

新力控股(集團)有限公司

新力控股是中國一家大型綜合性物業開發企業,專注於住宅及商業物業的開發。經過超過10年的營運,公司在江西省住宅物業開發企業中確立了領先地位,並拓展至長三角地區、粵港澳大灣區、中西部核心城市以及中國其他具有發展潛力的區域。根據克爾瑞、中指、億翰智庫的排名,2019年公司在中國房地產開發企業中按銷售金額(全口徑)排名分別為36位、32位和31位。此外,公司亦獲中國房地產協會、上海易居房地產研究院及中國房地產評測中心聯合評為2018年及2019年「中國房地產開發企業50強」之一,亦於2020年被中國房地產TOP10研究組、中國指數研究院評為「2020年度房地產百強企業30強」,「2020中國房地產百強企業-成長性Top10」之一。

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

熱門排行榜

本日熱門